Välkommen till Eksjö Scoutkår

Vi träffas lördagar jämna veckor ute vid scoutstugan i Skällsnäs. Vi samlas alltid kl 11.00 på parkeringen vid järvägsstationen i Eksjö för att synka skjuts. Vi börjar programmet 11.30 vi scoutstugan. Ta med matsäck som går att grilla.


Familjescouting och Spårarna avslutar 13.30 och är tillbaka på parkeringen 14.00.


Upptäckare, Äventyrare och Utmanare slutar kl 15.00 och är tillbaka 15.30 på parkeringen.


Ifall det är andra tider så anges det nedan.


För mer detaljer se respektive avdelning.HT 2019

Aktivitet

Flagga

Eldning

11 jan

uppstart vårterminen


25 jan

Avdelningsmöte

8 jan

avdelningsmöte (sportlovsvecka)

OBS! Ifall vi blir få så ställer vi in detta möte

22 feb

Avdelningsmöte

7 mars

Avdelningsmöte

21 mars

Avdelningsmöte

4 april

Avdelningsmöte (påsklovsvecka)

OBS! Ifall vi blir få så ställer vi in detta möte

18 april

Avdelningsmöte

AvdelningsmöteNästa möten:11 januari 

Familjescouter

kl. 11:30-13:30-isch som vanligt ute vid scoutstugan


Utmanare och Spårare

kl. 11:30-15:00-isch som vanligt ute vid scoutstugan